Sukututkimusrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäiväys: 10.12.2014

Päivitetty: 20.2.2018

Rekisterinpitäjä

Nimi: Hynysten Sukuseura

Yhteystiedot: Puheenjohtaja Katja Hynynen, Tyysterniemenranta 17, 53920 Lappeenranta

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Markku Hynynen

Asema: hallituksen sihteeri

Yhteystiedot: Kaakkolankuja 9 as 2, 04400 Järvenpää

Nimi: Raimo Hynynen

Asema: hallituksen varapuheenjohtaja

Yhteystiedot: Porintie 2 E 70, 00350 Helsinki

Nimi: Katja Hynynen

Asema: hallituksen puheenjohtaja

Yhteystiedot: Tyysterniemenranta 17, 53920 Lappeenranta

Rekisterin nimi

Hynysten Sukuseuran sukututkimusrekisteri, joka sisältää tietoja Hynysten ja Hynnisten suvusta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen
  • Hynysten Sukuseuran toiminnan tarkoitusta varten tehtävä sukututkimus, sukukirjojen julkaiseminen ja tietojen julkaiseminen Hynysten Sukuseuran suljetulla verkkosivustolla.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.