Toimintasuunnitelma kaudelle 2016 - 2017

Sukuseuran toiminnan tarkoitus

Hynysten sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuudentunnetta jäsentensä keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Sukuseura jatkaa perinteistä jo yli 20 vuotta jatkunutta toimintaansa sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti.

Rekisteröityminen 

Hallitus tekee sukukokouksen päätöksen mukaisesti sukuseuran rekisteröimistoimenpiteet ja seuran toiminta jatkuu rekisteröitynä yhdistyksenä.

Jäsenhankinta ja jäsenrekisteri

Jäsenmäärää kartutetaan tavoitteena sadan jäsenen saavuttaminen seuraavaan sukukokoukseen mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan paitsi hallituksen markkinointitoimia, myös kaikkien jäsenten ”viidakkorumpu” -panosta. Seuran kotisivuille lisätään ohjeet jäseneksi liittymiseen.

Sukuseuran hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja pitää niistä luetteloa osoitetiedoin.

Sukututkimus

Jatketaan suvun tietojen kirjaamista Sukujutut-ohjelmaan. Suvun jäsenet hankkivat valmiuksia tehdä sukututkimusta osallistumalla paikallisten opistojen, Suomen Sukututkimusseuran ja muiden vastaavien tahojen järjestämille sukututkimuskursseille.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu tarvittaessa sääntöjen määrittelemällä tavalla. Kokoukset järjestetään tarvittaessa netti/puhelinpalaverina. 

Sukutapaaminen

Hallitus huolehtii sukutapaamisen järjestämisestä sukuseuran sääntöjen mukaisesti kesäkaudella 2017. Paikasta ja tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Sukukokouksen ohjelma noudattaa totuttuja perinteitä sisältäen varsinaisen kokouksen lisäksi kiinnostavaa oheisohjelmaa, esimerkiksi toimintaan liittyviä esitelmiä, tutustumiskäyntejä, mahdollisuuden yhteiseen jumalanpalvelukseen ja vapaamuotoista seurustelua, jolloin seuran jäsenet voivat tutustua keskenään.

Tiedotus

Seura pitää yllä tiedotustoimintaa jäseniinsä internetin kotisivujen kautta ja jäsenkirjeillä. Jäsenkirjeet sisältävät tietoja mm. suvun ja sukuseuran tapahtumista, jäsenmäärän karttumisesta, sukututkimuksista, suvun historiasta ja tarinoista. Tiedotteen materiaalia jokainen jäsen voi toimittaa seuran puheenjohtajalle. Jäsenkirjeet talletetaan seuran kotisivuille.

Lisäksi pyritään löytämään uusia, myös seuran markkinointiin soveltuvia tiedotuskanavia.