Hynysten sukuseura ry

Hynysten sukuseuran tavoitteena on:

  • selvittää Hynysten suvun vaiheita ja historiaa,
  • vaalia Hynysten suvun perinteitä,
  • edistää yhteenkuuluvaisuudentunnetta jäsentensä keskuudessa.
Tarkoituksien toteuttamiseksi sukuseura
  • järjestää sukutapaamisia kahden vuoden välein,
  • tutkii, kerää ja arkistoi Hynysten sukua koskevaa ja muuta suku- ja henkilöhistoriallista tietoutta ja saattaa sitä jäsenien tietoon,
  • pitää luetteloa suvun jäsenistä.