Hynysten sukuseura myöntää taloudellista tukea isälinjaisiin Y-DNA-testeihin

Hynysten sukuseuran DNA-testien tuen periaatteet

  • Geneettinen DNA-testeihin perustuva sukututkimus on oleellinen osa sukututkimusta. Sitä on kuitenkin aina käytettävä mahdollisuuksien mukaan rinnan perinteisen asiakirjoihin perustuvan sukututkimuksen kanssa.
  • Hynysten sukuseura myöntää taloudellista tukea isälinjaisiin Y-DNA-testeihin
  • Sukuseuran vuosittainen DNA-testien tuki määritetään vuosittaisessa talousarviossa.
  • Tuen määrä ratkaistaan tapauskohtaisesti ja siitä päättää sukuseuran hallitus käyttäen tarvittaessa apunaan asiantuntijoita.
  • Sukuseura tukee taloudellisesti ennen kaikkea sellaisia DNA-testejä, joilla voidaan selvittää Hynysten sukuhaarojen keskinäisiä yhteyksiä ja Hynys-suvun yhteyksiä muihin sukuihin.
  • Tuettavien testien toivotaan edesauttavan Hynynen-sukunimen syntyhistorian ja suvun asutushistorian selvittämistä.

Geneettinen DNA-testeihin perustuva sukututkimus on oleellinen osa sukututkimusta. Sitä on kuitenkin käytettävä aina rinnan perinteisen asiakirjoihin perustuvan sukututkimuksen kanssa, jos asiakirjoja on käytettävissä. Geneettinen sukututkimus voi vahvistaa tai kumota sellaisia
päätelmiä, joita on tehty pelkästään asiakirjoihin perustuen. Asiakirjoihin tukeutuen on voitu todeta, että ensimmäiset Hynyset saapuivat 1600-luvun alussa silloiseen Iisalmen pitäjään, joka käsitti suunnilleen nykyistä Ylä-Savoakin laajemman alueen. Sinne muodostui kaksi pääsukuhaaraa, joista sitten muodostui useita sivuhaaroja. Useat tehdyt Hynys-miesten Y-DNA-testit ovat varmistaneet
sukuhaarojen geneettisen sukulaisuuden.

Pelkästään geneettisen sukututkimuksen avulla on puolestaan selvinnyt, että Hynyset ja Hynöset polveutuvat samasta kantaisästä, joka on elänyt tämän hetken arvion mukaan 1300- ja 1400-lukujen tienoilla. Tälle kantaisälle on muodostunut DNA:ssa tapahtuneen mutaation seurauksena haploryhmä N-BY55824. Haploryhmä on ihmisen perimän tyyppi, jolla voidaan osoittaa geneettinen sukulaisuus. N-BY55824 on kaikkien mainitun miehen miespuolisten geneettisten jälkeläisten kantahaploryhmä.
Tuo haploryhmä periytyy kaikille miespuolisille jälkeläisille ja se voidaan siis osoittaa DNA-analyysilla heiltä. Hynysten ja Hynösten sukuyhteyttä ei olisi pystytty selvittämään asiakirjoista, koska tuolta ajalta sellaisia ei ole olemassa. DNA-testien avulla on myös selvinnyt Pohjanmaalle 1700-luvulla muuttaneiden Hynys-miesten sukuhaaroja, joiden sukunimi on muuttunut. Samoin yhden Pohjois-Karjalan Hynys-haaran on osoitettu olevan lähtöisin Iisalmen seudulta DNA-testin avulla, vaikka asiakirjoista yhteyttä ei ole voitu osoittaa.

Sukuseura tukee taloudellisesti ennen kaikkea sellaisia DNA-testejä, joilla voidaan selvittää kantahaploryhmästä N-BY55824 polveutuvien Hynysten sukuhaarojen keskinäisiä yhteyksiä ja Hynys-suvun yhteyksiä muihin sukuihin. Tuettavien testien toivotaan edesauttavan myös Hynynen-sukunimen syntyhistorian ja suvun asutushistorian selvittämistä. Tuen määrä ratkaistaan tapauskohtaisesti ja
siitä päättää sukuseuran hallitus käyttäen tarvittaessa apunaan asiantuntijoita.