DNA ja sukututkimus

Taustaa
 • DNA näytteen avulla on mahdollista seurata isä-isä-isä ketjua tai vastaavasti äitilinjaa
 • Satojen ja tuhansien vuosien aikana on tapahtunut pienempiä ja suurempia geneettisiä muunnoksia, jotka mahdollistavat sukulinjan seurannan. Isän muunnos periytyy pojalle ja äidin tytölle. Näin on syntynyt tuhansien vuosien aikana ns. geneettiset päähaploryhmät ja näille ns. alaryhmiä.
 • Suomalaiset miehet kuuluvat kolmeen päähaploryhmään; N (58 %), I (26 %) ja R (13 %). N päähaploryhmän yhteinen esi-isä on elänyt nykyisen arvion mukaan n. 35 000 vuotta sitten.
 • Koska isyys pystytään nykyisin tunnistamaan DNA näytteen perusteella, niin myös satoja vuosia taaksepäin voidaan joissakin tapauksissa havaita tapahtuneen ns. syrjähypyn. Tämä tarkoittaa, että esim. 1850-luvulla syntyneitten kolmen veljeksen (a, b ja c) joistakin nyt elävistä miespuolisista jälkeläisistä otetaan DNA-testi. Tällöin esim. kahden miehen (a ja b) miespuolisilla jälkeläisillä olisi yhtenevä haploryhmä, mutta kolmannella ei. Tämä tarkoittaa, että miehellä c olisi ollut eri isä.
 • Isän geenit, jotka säilyvät muuttumattomana pojalle, ovat Y DNA geenit ja äidin Mt DNA
Mahdollisuuksia
 • Geeniteknologia mahdollistaa selvittää, onko eri sukuhaaroilla yhteinen esi-isä ja milloin hän suunnilleen olisi elänyt.
 • Jos suvun päähaploryhmä on esim. N, niin jollakin haaralla sen ollessa esim. R, voidaan sanoa ettei isän kautta ole yhteistä sukulaisuutta.
 • Mahdollistaa kaukaisempien sukulaisten selvittämisen mitä kirjalliset lähteet mahdollistavat eli useimmissa tapauksissa korkeintaan 1500-luvulle.
DNA-testi
 • Tilataan netin kautta testauspaketti. Otetaan suun sisäpinnasta ihoa hankaamalla näytteenottoon tarkoitettua välinettä suun sisäpinnalla. Laitetaan näyte mukana tulevaan pakkaukseen ja lähetetään laboratorioon.
 • Testistä ja sen hinnasta riippuen saa haploryhmän lisäksi tietää alaryhmän sekä joitakin muita tietoja, kuten mitä kautta suvun esi-isät ovat todennäköisesti tulleet Suomeen. Suosittelemme miehiä ottamaan jo ensimmäisellä kerralla joko Y-67 tai Y-111 testin, sillä näistä testeistä on apua sukututkimuksessa.
 • Suosittelemme ottamaan DNA-testin Suomi DNA-projektin kautta. Alla olevassa linkissä on ohjeistus testin ottamiseen.
  https://www.familytreedna.com/groups/finland/about/background
 • Mikäli geeniteknologiaa aletaan käyttää sukututkimuksessa enemmän (esim. Lukkarinen ja Kurri), niin silloin kannattaa koordinoida tutkimusta ja käyttää apuna jotain asiantuntijaa.

Hynysten suvun DNA-sukututkimus

 • Kevääseen 2018 mennessä tehtyjen Hynysten, Hynnisten ja Hynösten DNA-tutkimusten tuloksista tehty yhteenveto.
 • Kevään 2020 tilannepäivitys Hynysten DNA-sukututkimuksesta löytyy täältä.
 • Raimo Hynysen esitys Hynysten DNA-sukututkimuksesta Tuusulan sukutapaamisessa 8.8.2021.
Lisätietoa DNA-tutkimuksesta sukututkimuksessa löytyy kansantajuisesti esitettynä esim. Ahti Kurrin DNA-kotisivuilta.

Hynysten sukuseuran DNA-testauksia koordinoi Raimo Hynynen, raimo.hynynen@gmail.com, joka antaa mielellään lisätietoa asiasta kiinnostuneille.