Toimintasuunnitelma kaudelle 2022 - 2023

Jäsenhankinta ja jäsenrekisteri

Jäsenmäärää kartutetaan tavoitteena sadan jäsenen saavuttaminen seuraavaan sukukokoukseen mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan paitsi hallituksen markkinointitoimia, myös kaikkien jäsenten ”viidakkorumpu” -panosta.
Sukuseuran hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja pitää niistä luetteloa osoitetiedoin.

Sukututkimus

Jatketaan suvun tietojen kirjaamista Sukujutut-ohjelmaan. Suvun jäsenet hankkivat valmiuksia tehdä sukututkimusta osallistumalla paikallisten opistojen, Suomen Sukututkimusseuran, Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen ja muiden vastaavien tahojen järjestämille sukututkimuskursseille.

Hallitus koordinoi suvun vaiheiden tutkimista sekä perinteisin että geneettisen sukututkimuksen menetelmin.

Varataan määräraha palvelun ostamiseksi pätevältä sukututkijalta.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu tarvittaessa sääntöjen määrittelemällä tavalla. Kokoukset järjestetään tarvittaessa netti/puhelinpalaverina.

Sukutapaaminen

Hallitus huolehtii virallisen sukutapaamisen järjestämisestä sukuseuran sääntöjen mukaisestikesäkaudella 2023. Paikasta ja tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Sukukokouksen ohjelma noudattaa totuttuja perinteitä sisältäen varsinaisen kokouksenlisäksi kiinnostavaa oheisohjelmaa, esimerkiksi toimintaan liittyviä esitelmiä, tutustumiskäyntejä, mahdollisuuden yhteiseen jumalanpalvelukseen ja vapaamuotoistaseurustelua, jolloin seuran jäsenet voivat tutustua keskenään. Vuonna 2022 järjestetään vapaamuotoista ohjelmaa (vierailu, matka tms.) jäsentenkiinnostuksen mukaisesti.

Tiedotus

Seura pitää yllä tiedotustoimintaa jäseniinsä internetin kotisivujen kautta ja jäsenkirjeillä. Jäsenkirjeet sisältävät tietoja mm. suvun ja sukuseuran tapahtumista, jäsenmääränkarttumisesta, sukututkimuksista, suvun historiasta ja tarinoista. Tiedotteen materiaalia jokainen jäsen voi toimittaa seuran puheenjohtajalle. Jäsenkirjeet talletetaan seurankotisivuille.

Lisäksi pyritään löytämään uusia, myös seuran markkinointiin soveltuvia tiedotuskanavia.